Handboek Kriztal®

Download hier het handboek als PDF bestand. (Nederlandse versie)

BETONCONSERVERING / METSELWERKHERSTEL  – HANDBOEK WERKEN MET KRIZTAL®

1E EDITIE 2017

voorpagina

VOCHTBESTRIJDING & CONSERVERING CEMENTGEBONDEN CONSTRUCTIES
© TESAR BV

Inleiding

Dit handboek is geschreven door Sietse Wiersma. Dit handboek is bestemd voor iedereen die met KRIZTAL® producten werkt of overweegt om met KRIZTAL® producten te gaan werken. KRIZTAL® producten zijn materialen die ontwikkeld zijn om cementgebonden constructies te herstellen en te dichten. Veel van deze werken vinden plaats in ruimten die onder het maaiveld zijn gelegen zoals kelders, souterrains en dergelijke. Ook bij constructies die boven het maaiveld gelegen zijn worden materialen van KRIZTAL® steeds vaker ingezet.

De werkwijzen die door mij beschreven worden zijn vanuit de praktijk ontwikkeld en hebben zich dan ook al vele jaren bewezen. KRIZTAL® producten werken alleen in combinatie met cementgebonden constructies. De schrijver van dit handboek (Sietse Wiersma) is zelf dan ook al enkele decennia doende met cementgebonden constructies. Om de juiste samenstellingen voor de producten van KRIZTAL® te kunnen waarborgen, worden KRIZTAL® producten in eigen beheer ontwikkeld en vervaardigd. Om een juiste toepassing van deze producten te kunnen garanderen zijn de producten dan ook alleen beschikbaar voor gecertificeerde bedrijven én bedrijven die bezig zijn voor hun certificering inzake werken met KRIZTAL® producten.

KRIZTAL® producten is een lijn producten die een totaaloplossing bieden voor cementgebonden constructieherstel.

KRIZTAL® producten worden geproduceerd door TESAR BV.

Dit handboek is alleen van toepassing voor gebruik KRIZTAL® producten.

©van dit handboek mag zonder toestemming van de auteur niets gekopieerd dan wel gewijzigd worden.

Waarom KRIZTAL©?

Er bestaan vele reparatiemethoden voor bestaande cementgebonden constructies. Echter vele materialen welke gebruikt worden voor herstel van cementgebonden constructies zijn gebaseerd op het verhelpen van de gevolgen en niet de oorzaak. Verder is het zo, dat van veel materialen voor het herstellen van cementgebonden constructies, de kennis van de mensen, die er mee moeten werken, veelal niet toereikend. Zowel van het te verwerken materiaal als van de te herstellen constructie.

KRIZTAL® producten zijn en worden geproduceerd voor het wegnemen van de oorzaken van de problemen. KRIZTAL® producten nemen dan ook indirect de gevolgen weg.

De afnemers die met KRIZTAL® werkzaam zijn beschikken allen over een ruime algemene bouwkundige achtergrond en weten dan ook hoe zij KRIZTAL® producten toe moeten passen.

Dit handboek dient gezien te worden als een hulpmiddel om problemen, die men in het werk tegen gaat komen, op te lossen. Voor de uit te voeren en uitgevoerde reparaties kunnen geen rechten worden ontleend aan dit handboek.

INHOUDSOPGAVE KELDERS / SOUTERRAIN

A. Vloeren
1. Tegel vloer als onderdeel waterkering
2. Tegel vloer gelijmd met tegellijm
3. Tegel vloer in cement dekvloer geplaatst
4. Tegel vloer met cement gebonden product gelijmd
5. Geverfde vloer
6. Cement dekvloer
7. Beton vloer

B. Wanden
1. Wanden betegeld
2. Wanden geverfd
3. Raaplaag op metselwerk
4. Schoon metselwerk
5. Vuil metselwerk
6. Kalkzandsteen
7. Beton prefab
8. Beton in het werk gestort
9. Zogenaamde betonblokken / BIA blokken en dergelijke.

C. Scheuren in vloer en wanden
1. Scheuren vloer
2. Scheuren wanden

D. Vloer c.q wandaansluiting genaamd kim
1. Kim beton
2. Kim vloer / metselwerk

E. Doorvoeren

F. Condensvorming kelders

E. Doorvoeren

F. Condensvorming kelders

HOOFDSTUK A

Er bestaan diverse soorten vloeren in kelders. In dit hoofdstuk worden er enkele behandeld.

1. Tegelvloer met als onderdeel waterkering

Tegelvloer

In oude kelders met gemetselde wanden en een in het werk aangebrachte stenen vloer met cementdek maakt de tegelvloer veelal deel uit van de waterkering van de vloer. Indien zo’n vloer water doorlatend en/of poreus is, dan is het veelal niet aan te raden om voor dichting van een dergelijke vloer de tegels te gaan verwijderen. 

Wanneer men zo’n vloer waterdicht wil hebben, dan dient als eerste de tegelvloer geheel opgeruwd te worden met diamant komschijven. Hierdoor haalt men de gladde glazuurlaag er vanaf (voor zover nog aanwezig) en krijgen de tegels een ruw en open oppervlak. Vervolgens dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten.

Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer te gooien en de vloer te schrobben en daarna schoon te dweilen.

Cementdekvloer

Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer te dichten en de kim geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ) alvorens men de vloer van een dun laagje KRIZTAL® plast voorziet. Deze KRIZTAL® plast wordt met schoon leidingwater aangemaakt tot een dunne vloeibare substantie die met een vloerentrekker er overheen wordt aangebracht.
Dikte circa 1 mm. Een echt dun laagje dus. Wanneer men deze handelingen heeft volbracht kan er een nieuwe cement dekvloer met een dikte van circa 30 tot 50 mm overheen worden geplaatst. Deze cement dekvloer aanbranden met KRIZTAL® 1.

Afwerken van de cement dekvloer kan zowel machinaal als ook met de hand. In beide gevallen dient men er wel zorg voor te dragen dat de cement dekvloer goed verdicht wordt. Om krimpscheuren tegen te gaan is het aan te bevelen om een kunststofvezel toe te passen.

2. Tegelvloer op vloer gelijmd

Tegelvloer gelijmd

In kelders waarin de tegelvloer later is aangebracht is deze tegelvloer er veelal in gelijmd. Wanneer men lekkages heeft in een dergelijke vloer dan is de kans dat er een scheur onder de tegelvloer zit niet uit te sluiten. Voor dit type vloeren is het aan te raden om de gehele tegelvloer te verwijderen. Men gaat dan, voordat men tot dichting overgaat, de gehele tegelvloer eruit halen en afvoeren. Vervolgens dient de lijmlaag die achter is gebleven op de onderliggende vloer te worden weggeschuurd met diamant komschijven. Daarna dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer heen te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen. Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer te dichten en de kim geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ) alvorens men de gehele vloer in de
KRIZTAL® 1 zet. KRIZTAL® 1 aanbrengen met een blokkwast, dikte circa 1 mm. KRIZTAL® 1 dient op een natte ondergrond aangebracht te worden en dient de eerste 12 uur tegen te snelle uitdroging te worden beschermd. Indien nodig benevelen met een plantenspuit.

Tegels die gelijmd zijn op de ondervloer zitten vaak goed vast. Het kost dan ook meer tijd om deze eruit te slopen dan wanneer deze in een cementdekvloer zijn geplaatst. Wat er dan nog achterblijft is de lijmlaag die ook geheel weggeschuurd dient te worden alvorens men over kan gaan tot dichting van de vloer.

Na dichting van de vloer kan er desgewenst weer een tegelvloer overheen. Wel dient men hier een wachttijd voor in acht te nemen van tenminste 28 dagen. Dit opdat de KRIZTAL® 1 in de constructie kan trekken. Alvorens de nieuwe tegels aan te brengen dient men de toplaag van KRIZTAL® wederom ruw te schuren. Hierdoor zullen ook de restanten uitgeharde Portland cement worden verwijderd.

3. Tegelvloer in cementdek geplaatst

Verwijderen cementdevloer met tegels

In kelders waarin de tegelvloer gelijk met de cement dekvloer is aangelegd, is deze gelijk in de verse cement geplaatst. Onder deze cement dekvloer ligt meestal een betonnen vloer. Om een dergelijke vloer goed waterdicht te kunnen krijgen is het noodzakelijk om zowel de tegelvloer alsook de cement dekvloer te verwijderen en af te voeren. Dit omdat het vochtprobleem zich dan al in de betonvloer voordoet.

Tegels in cementvloer plaatsen

Men zal daarom eerst de gehele topvloer inclusief de tegels dienen te verwijderen. Daarna de gehele vloer schoon te spuiten middels water hoge druk alvorens tot dichting van de vloer over te kunnen gaan. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer heen te gooien en de vloer schoon te schrobben en dweilen. Voor dichting vloer dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D) alvorens men de gehele vloer in de
KRIZTAL® 1 zet. KRIZTAL® 1 aanbrengen met een blokkwast. Dikte circa 1 mm. KRIZTAL® 1 dient op een natte ondergrond aangebracht te worden en dient de eerste 12 uur tegen te snelle uitdroging worden beschermd. Indien nodig benevelen met een plantenspuit. Indien gewenst kan er na dichting vloer weer een nieuwe cement dekvloer met tegels worden aangelegd.

4. Tegelvloer met cementgebonden product gezet op betonnen ondervloer

Schuren tegelvloer

Wat men ook in kelders tegen kan komen zijn tegelvloeren welke met een cementgebonden product zijn gezet op de betonnen vloer. Om lekkages in deze vloeren te kunnen repareren dient men eerst alle loszittende tegels te verwijderen. Daarna moeten de resterende tegels opgeruwd worden met diamant komschijven.

Tegels gezet in cementgebonden egaliseer

Hierdoor haalt men de gladde glazuurlaag er van af en krijgt het oppervlak van de tegels een ruw en open struktuur. Vervolgens dient men met een water hogedruk spuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen. Voor dichting vloer dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ) alvorens men de vloer van een dun laagje KRIZTAL® plast voorziet. Deze KRIZTAL® plast wordt met schoon leidingwater aangemaakt tot een dunne vloeibare substantie die er met een vloerentrekker overheen wordt aangebracht, dikte circa 1 mm. Echt een dun laagje dus. Wanneer men deze handelingen heeft volbracht dan kan er een nieuwe cement dekvloer overheen worden geplaatst. Deze cementdekvloer aanbranden aan bestaande vloer met KRIZTAL® 1.

5. Vloer geverfd

Keldervloer geverfd

Er zijn diverse soorten verf die men op vloeren van kelders toepast. In dit handboek worden er twee soorten verf genoemd. De betonverf en de twee componenten coating. Voor beide verfsoorten geldt in principe dezelfde handelwijze, echter bij twee componenten coating komen over het algemeen bij het schuren meer schadelijke stoffen vrij. Voor beide verfsoorten geldt dat tijdens het schuren de juiste ventilatie en stof afzuig voorzieningen dienen te worden getroffen. Om deze vloeren op een juiste manier te kunnen dichten dient men eerst de vloer te ontdoen van de bestaande verflaag door middel van het schuren met een komschijf.

Schuren vloer met diamant komschijf

Vervolgens dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer heen te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen. Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D). Na dit gedaan te hebben kan men KRIZTAL® 1 aanbrengen. KRIZTAL® 1 dient men met een laagdikte van 1 mm aan te brengen op een natte vloer. KRIZTAL® 1 de eerste uren beschermen tegen te snelle uidroging. 

6. Cementdekvloer

verwijderen cementdekvloer

Wanneer er een cement dekvloer over een betonnen vloer heen is geplaatst, dan dient men alle loszittende plekken van de cement dekvloer te verwijderen. Men kan horen of er losliggende of zittende delen cementdek in de vloer voorkomen, door met een hamer op de cement dekvloer te kloppen hoort men waar het loszit van de ondervloer. Indien nodig de gehele cement dek vloer verwijderen.

Vervolgens dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen.

verwijderen cementdekvloer 2

Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ).

Na dit gedaan te hebben kan men KRIZTAL® 1 aanbrengen op de betonnen ondervloer. KRIZTAL® 1 dient men met een laagdikte van 1 mm aan te brengen op een natte vloer. KRIZTAL® 1 de eerste uren beschermen tegen te snelle uitdroging.

Indien gewenst kan er een nieuwe cementdekvloer aangebracht worden. Veelal is dit noodzakelijk omdat de bestaande ondervloer oneffen zal zijn. Hoogte verschillen van twee centimeter worden dan ook gelijk ondervangen.

7. Betonvloer

Vlinderen vloer

Een betonnen vloer is meestal in het werk afgewerkt (gevlinderd). Tijdens het vlinderen van de vloer wordt de toplaag ingestrooid met quarts (of gelijkwaardig) om de toplaag goed te kunnen verdichten.

Meestal zijn deze vloeren dan ook niet waterdoorlatend. Dit is alleen het geval op plekken waar zich scheuren voordoen. Scheuren dienen tot op de bovenste wapening laag uitgekapt te worden. Indien geen wapening aanwezig is, dan uitkappen tot een minimale diepte van 35 mm. Vervolgens de scheur onderin eerst dichten met KRIZTAL® Plug. Daarna de scheur verder dichten met KRIZTAL® Barri. Vervolgens de scheur vlak afwerken met bovenkant vloer door gebruik te maken van KRIZTAL® Plast. De gehele reparatie nadien ruim in de KRIZTAL® 1 zetten. Meestal dient men ook de gehele kim te repareren met KRIZTAL® (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D).

Niet waterdichte toplaak van een betonvloer

Mocht de betonnen vloer wel poreus zijn, dan dient men eerst de vloer in zijn geheel te schuren met diamant komschijven. Daarna de gehele vloer middels water hoge druk reinigen. Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D). Na dit gedaan te hebben kan men KRIZTAL® 1 aanbrengen op de betonnen vloer met een blokkwast. KRIZTAL® 1 dient men met een laagdikte van 1 mm aan te brengen op een natte vloer. KRIZTAL® 1 de eerste uren beschermen tegen te snelle uidroging.

Een niet verdichte toplaag van een betonvloer geeft een ruw en open oppervlak. Onafgewerkte betonnen vloeren zullen, omdat zij niet verdicht aan de oppervlakte zijn, ook voor veel stof blijven zorgen.

Na 28 dagen kan er een nieuwe afwerklaag worden aangebracht zoals een gietvloer of iets dergelijks

HOOFDSTUK B

Er bestaan diverse soorten wanden in kelders. In dit hoofdstuk worden er enkele behandeld.

1. Wanden betegeld op cementgebonden onderlaag

Betegelde wanden kelder

Wanden waarvan de tegels in specie zijn gezet dienen bij lekkage geheel te worden ontdaan van de tegels.

De reden is omdat men anders er niet achter kan komen waar de lekkage uit voort komt. Vaak is het dan ook zo, dat de cementgebonden raaplaag ook al los ligt van de bouwmuur. Deze cementgebonden raaplaag zal dan ook voor een groot deel van de muur afkomen tijdens het verwijderen van de tegels.

Aanbrengen raaplaag

Nadat men alle tegels heeft verwijderd dient men alle scheuren en gaten te dichten (zie hoofdstuk C ). Ook dient men indien de vloer niet wordt gedaan, de kim ook volledig uit te kappen en te dichten (zie hoofdstuk D). Hierna moeten alle wanden met water hoge druk gereinigd worden. Vervolgens dient men een cementgebonden raaplaag, welke geschikt is voor vochtige ruimten, gemengd met KRIZTAL® Plast verhouding 1/10, aan te brengen. Dikte raaplaag circa 10 mm. Na het aanbrengen van de raaplaag dient deze raaplaag geheel in KRIZTAL® 1 gezet te worden met een blokkwast.

2. Wanden geverfd

Wanden geverfd

Indien de cementgebonden raaplaag op de wanden voorzien is van een verflaag, dan moet bij poreusheid van de wanden de gehele verflaag van de wanden worden verwijdert middels het schuren met diamant komschijven.

Vervolgens dienen de wanden geheel schoongespoten te worden met water hoge druk. Hierna dient men alle scheuren en gaten te dichten (zie hoofdstuk C ). Ook dient men indien de vloer niet wordt gedaan, de kim volledig uit te kappen en te dichten (zie hoofdstuk D). Daarop volgend dient men met een cementgebonden raaplaag, welke geschikt is voor vochtige ruimten, gemengd met KRIZTAL® Plast verhouding 1/10, de beschadigde raaplaag weer te herstellen. Dikte raaplaag circa 10 mm. Na het herstellen van de raaplaag deze  raaplaag geheel in KRIZTAL® 1 zetten met een blokkwast.

3. Raaplaag op metselwerk

Raaplaag op metselwerk

Indien de gemetselde kelderwanden zijn voorzien van een raaplaag en deze raaplaag is waterdoorlatend, dan dient men als eerste de wanden te reinigen met een hoge druk waterspuit. Hierdoor zullen ook veel loszittende delen van de muur loskomen.

Daarna dient men alle loszittende delen en slechte stukken uit de cementgebonden raaplaag te verwijderen middels hamer en beitel en pneumatische hamers. Vervolgens dient men alle gaten en scheuren open te kappen en te dichten (zie hoofdstuk C). Ook dient men, indien de vloer niet wordt gedaan, de kim volledig uit te kappen en te dichten (zie hoofdstuk D). Daarop volgend dient men met een cementgebonden raaplaag, welke geschikt is voor vochtige ruimten, gemengd met KRIZTAL® Plast verhouding 1/10, de beschadigde raaplaag weer te herstellen. Dikte raaplaag circa 10 mm. Na het herstellen van de raaplaag deze raaplaag in zijn geheel in KRIZTAL® 1 zetten. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen met een blokkwast.

4. Schoon metselwerk

Schoon metselwerk

Men spreekt van schoon metselwerk indien de wanden zijn gemetseld en strak zijn afgevoegd (platvol). Gemetselde wanden zijn zonder behandeling per definitie lek. Dit komt doordat tijdens het metselen de metselsteen het vocht uit de metselspecie omhoog zuigt. Het vocht blijft vervolgens onder de steen zitten en verdampt dan langzaam.

Daar waar het vocht onder de metselsteen is verdampt ontstaat een kleine naad welke waterdoorlatend is. Om deze wanden waterdicht te krijgen dient men als eerste de wanden geheel ruw te maken met diamant komschijven. Vervolgens dienen de wanden geheel schoongespoten te worden met water middels een hogedrukreiniger. Daarna dient men alle gaten en scheuren open te kappen en te dichten (zie hoofdstuk C). Ook dient men, indien de vloer niet wordt gedaan, de kim volledig uit te kappen en te dichten (zie hoofdstuk D). Daarna dient men een cementgebonden raaplaag, welke geschikt is voor vochtige ruimten, gemengd met KRIZTAL® Plast verhouding 1/10 aan te brengen. Dikte raaplaag circa 10 mm. Na het aanbrengen van de raaplaag deze raaplaag in zijn geheel in KRIZTAL® 1 zetten. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen met een blokkwast.

5. Vuil metselwerk

Vuil metselwerk

Men spreekt van vuil metselwerk indien de wanden zijn gemetseld en niet zijn afgevoegd. Bij dit type metselwerk is de metselspecie dan ook niet afgestreken. De openstaande voegen zullen op plekken ver terug liggen en op andere plekken met punten en bulten uitsteken. Om deze wanden waterdicht te krijgen moeten eerst de uitstekende cementdelen eraf gekapt worden. Daarna dient men de muren ruw te schuren met diamant komschijven.

Vervolgens dienen de wanden geheel schoongespoten te worden met water onder hoge druk. Daarna dient men alle gaten en scheuren open te kappen en te dichten (zie hoofdstuk C). Ook dient men indien de vloer niet wordt gedaan, de kim volledig uit te kappen en te dichten (zie hoofdstuk D). Hierna kan men de voegen allen geheel platvol afvoegen met KRIZTAL® plast gemengd op een verhouding van 1/3 met voegspecie. Vervolgens dient men een cementgebonden raaplaag, welke geschikt is voor vochtige ruimten, gemengd met KRIZTAL® Plast verhouding 1/10 aan te brengen. Raaplaag circa 10 mm dik. Na het aanbrengen van de raaplaag deze raaplaag in zijn geheel in KRIZTAL® 1 zetten. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen met een blokkwast.

6. Kalkzandsteen

Gemetselde kalkzandsteen muren

Kalkzandsteen wordt gemaakt door ongebluste kalk en zand zeer goed te mengen. Met vocht wordt dit onder grote druk tot kalkzandsteen geperst. Anders dan bij cement en beton, waar zand slechts een vulmiddel is, maakt zand bij kalkzandsteen een wezenlijk onderdeel uit van de verharding van deze kalkzandsteen. Het zand wordt door de chemische reactie aan elkaar gelijmd. Men maakt kalkzandsteen metselsteen voor metselwerken en kalkzandsteen blokken om te verlijmen.

Om deze wanden waterdicht te krijgen dient men de muren eerst ruw te schuren met diamant komschijven, zodat men een goed hechting kan verkrijgen met de kalkzandsteen. Vervolgens dienen de wanden geheel schoongespoten te worden met water onder hoge druk. Daarna dient men alle gaten en scheuren open te kappen en te dichten (zie hoofdstuk C). Ook dient men indien de vloer niet wordt gedaan, de kim volledig uit te kappen en te dichten (zie hoofdstuk D). Hierna dient men een cementgebonden raaplaag, welke geschikt is voor vochtige ruimten, gemengd met KRIZTAL® Plast verhouding 1/10 aan te brengen. Raaplaag circa 10 mm dik. Na het aanbrengen van de raaplaag dient men deze raaplaag in zijn geheel in KRIZTAL® 1 zetten. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen met een blokkwast.

7. Prefab betonwanden

Er worden in dit handboek twee soorten prefab wanden beschreven die voor kelders worden toegepast. De prefab holle wanden en de prefab volle wanden.

Holle wanden

Holle wanden bestaan uit twee prefab betonelementen welke als bekisting dienst doen. Na plaatsing van deze wanden worden deze volgestort met beton. Indien deze wanden lekkages vertonen dan is dat meestal in de kim of in de hoeken.Om dit te kunnen dichten dient men de kim en de hoeken met een mechanische beitel of met de hand tot een diepte van circa 60 mm uit te kappen en dan van binnenuit dichten. Bij stromend water eerst dichten met KRIZTAL® Plug en dan afwerken met KRIZTAL® Barri. Vervolgens de reparatie in KRIZTAL® 1 zetten. (zie ook hoofdstuk C en D)

Wat voor holle wanden geldt gaat ook op voor de massief beton. Ook deze zijn bij lekkage veelal lek in de kim en de hoeken. Hiervoor geldt dan ook dichting van kim en hoeken, zoals beschreven bij holle wanden.
Ook kan het voorkomen dat er tijdens transport of plaatsing van deze wanden een haarscheur in is gekomen. Een dergelijke haarscheur gaat van zichzelf in de meeste gevallen wel dicht. Echter kan dit in hardnekkige gevallen wel enkele jaren duren.

Om deze scheuren gelijk te dichten en het helingsproces te versnellen dient men deze scheuren te behandelen met KRIZTAL® 1 en vervolgens nog een laagje KRIZTAL® 1. Men dient dan het oppervlak rondom de haarscheur (aan beide zijden haarscheur 50 mm ) van de aanwezige bekistingolie te ontdoen zodat men het oppervlak op kan ruwen. Vervolgens dient men het opgeruwde oppervlak goed vochtig te maken alvorens een laag KRIZTAL® 1 aan te brengen. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen. Daarna
KRIZTAL® 1 nog eens aanbrengen op de eerste laag KRIZTAL® 1 met een blokkwast. Deze twee lagen nat in nat op elkaar aanbrengen. Na circa twee weken is de haarscheur dichtgegroeid en na circa vier weken kan desgewenst de achtergebleven restanten Portland cement van de KRIZTAL ® verwijderd worden. De actieve stoffen zijn er dan al ingetrokken.

8. Betonwanden in het werk gestort

Lekkage betonwand

Betonwanden in het werk gestort zijn wanden welke geheel in het werk met beton zijn gestort tussen twee bekistingsplaten in. Deze wanden kunnen zowel lek zijn in de kim, hoekaansluitingen of op de centerpengaten. Ook kunnen zij lek zijn op slecht getrilde delen. De zogenaamde grindnesten.

Voor alle reparaties aan in het werk gestorte betonwanden geldt, dat voor reparatie ter plaatse eerst de oppervlakte dient te worden opgeschuurd met diamant komschijven. Zodat de restanten bekistingolie kunnen worden verwijderd en het oppervlak kan worden opgeruwd.

Grindnest in beton

Om deze lekkages te kunnen dichten dient men na het schuren van het oppervlak, de kim, grindnest of centerpengat uit te kappen. Dit dient te worden gedaan met hamer en beitel of met pneumatische hamers. Daarna dient men het van binnenuit te dichten. Bij stromend water eerst dichten met KRIZTAL® Plug en dan afwerken met KRIZTAL® Barri. Vervolgens de reparatie in de KRIZTAL® 1 zetten. (zie ook hoofdstuk C en D)
Door op de muren te kloppen met een lichte hamer kan men erachter komen of er ook grindnesten aanwezig zijn. Vaak is dit zichtbaar, omdat er een roestige lekkage zichtbaar is op het betonoppervlak. Deze grindnesten dienen volledig uitgekapt te worden. Na het uitkappen bij stromend water dichten met KRIZTAL® Plug en vervolgens verder dichten met KRIZTAL® Barri. Daarna vlak afwerken met KRIZTAL® Plast. Vervolgens de reparatie nawerken met KRIZTAL® 1, aanbrengen met een blokkwast.

9. Zogenaamde betonblokken / BIA blokken en dergelijke

Wij spreken hier van zogenaamde betonblokken. Dit komt omdat zij het uiterlijk hebben van betonblokken. Vaak bestaan ze uit korrels van klei of gefragmenteerd houtmateriaal of iets dergelijks wat aan elkaar gelijmd is met cement. Deze blokken zijn dan ook vaak poreus van aard.

BIA blokken

Om wanden die uit dit soort materiaal zijn opgebouwd te dichten, dienen de wanden eerst geheel schoongespoten te worden met water onder hoge druk. Daarna dient men alle gaten en scheuren open te kappen en te dichten (zie hoofdstuk C). Ook dient men, indien de vloer niet wordt gedaan, de kim ook volledig uit te kappen en te dichten (zie hoofdstuk D). Vervolgens dient men deze wanden dicht te wassen / zemen met een natte spons en KRIZTAL® Plast. Hierdoor maakt men de toplaag geheel dicht. Daarna dient men een cementgebonden raaplaag, die geschikt is voor vochtige ruimten, gemengd met KRIZTAL® Plast verhouding 1/10 aan te brengen. Raaplaag circa 10 mm dik. Na het aanbrengen van de raaplaag deze raaplaag geheel in KRIZTAL® 1 zetten met een blokkwast. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen.

C. Scheuren in vloeren en wanden

1. Scheuren in vloeren

Uitkappen scheur in vloer

Scheuren in de vloer kunnen voor ernstige lekkage zorgen en zullen van zichzelf niet dichtgroeien.

Deze scheuren zullen alleen maar erger worden. Bij een cementdekvloer dient men eerst de cementdek ter plaatse van de scheur ruim te verwijderen. Nadat de cementdek ter plaatse van de scheur is verwijderd, kan men dieper kappen in de onderliggende vloer. Scheuren in de vloer tot een diepte van circa 50 mm diep open kappen (open kappen scheur doorzetten tot hoogte 50 mm in wand ) om vervolgens deze geheel te reinigen middels water onder hoge druk.

Scheur in vloer gerepareerd en waterdicht

Hierna de scheur onderin dichten met KRIZTAL® Plug. De plug dient er stevig met de hand worden ingedrukt, en wel zo dat er geen water meer door heen stroomt.

Uitkappen scheur in vloer. Vervolgens de scheur verder dichten met KRIZTAL® Barri (KRIZTAL® Barri met de hand aanbrengen ) en vlak afwerken met KRIZTAL® Plast. Na reparatie deze afwerken met
KRIZTAL® 1. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen met een blokkwast.

2. Scheuren in wanden

Scheur in muur

Bij scheuren in de wanden verwijdert men indien aanwezig eerst de omliggende raaplaag en of tegelwerk naast de scheur in de muur. Dit moet ruim aangehouden worden.

Hierna de scheur verdiept openkappen tot een diepte van circa 50 mm en alle losse delen verwijderen. Vervolgens de scheur uitspoelen met schoon leidingwater. Bij stromend water de scheur van boven naar beneden dichten met KRIZTAL® Plug. De plug stevig met de hand er in drukken (niet met een spatel of iets dergelijks).

De plug reageert op de warmte van de hand en met de hand kan de plug in de open poriën van het te repareren gat of scheur gedrukt worden.

Indien er slechts sprake is van zwetend water dan kan men de scheur ook van boven naar beneden dichten met KRIZTAL® Barri en het laatste stuk met KRIZTAL® Plug. Vervolgens de scheur verder dichten met KRIZTAL® Barri en vlak afwerken met KRIZTAL® Plast. Na reparatie deze afwerken met KRIZTAL® 1. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen met een blokkwast.

D. Vloer / wandaansluiting genaamd kim

De kim (aansluiting vloer / wand ) is veelal een zwakke plek in de constructie. Indien deze niet op een juiste manier en goed is uitgevoerd, dan zal deze lekkage gaan vertonen. Om een kim alleen plaatselijk te behandelen geeft weinig resultaal. Het water zal dan een andere weg zoeken in de kim om naar binnen te komen.

lekkage kim

Vaak wordt er ook al een injectieslag mee gemonteerd tijdens de bouw van de vloer / wandconstructie welke bij waterlekkage kan worden afgeperst met twee componenten epoxy. Echter ook deze oplossing is niet altijd toereikend.

1. Kim beton

Om de kim te dichten volgens de principes van KRIZTAL® zal men de kim over de gehele lengte mechanisch uit moeten kappen. Diepte circa 50 mm. Indien er een cementdekvloer op ligt dan dient men deze ter hoogte van de kim er eerst uit te verwijderen. Veelal met een breedte van circa 100 mm. Dit om bij de onderliggende kim te kunnen komen.
Vervolgens dient men de gehele kim te reinigen met een water hogedrukspuit.

Op plaatsen waar sprake is van stromend water deze dichten met KRIZTAL® Plug. Verder de gehele kim dichten met KRIZTAL® Barri. De reparatie geheel nawerken met KRIZTAL® 1 dik 1 mm aanbrengen met een blokkwast. Nadien de cement dekvloer weer aanhelen met cementdek. Nadat de kim geheel is gedicht zal ook het probleem met optrekkend vocht vanuit de kim opgelost zijn.

2. Kim vloer / metselwerk

Uitgekapte kim

Ook bij een kim in cement dekvloer/ metselwerk dient men over de gehele lengte de kim te behandelen met Kriztal®.

Over de gehele lengte dient de kim uitgekapt te worden. Zowel een deel van de vloer als ook de onderzijde van de wand. Men kan het beste met een brede beitel de kim schuin uitkappen. U neemt dan gelijk een deel van de muur als ook van de vloer mee. Breedte wand + vloer sleuf circa 50 mm diep en circa 50 mm breed. Vervolgens dient men de gehele kim te reinigen middels water hoge druk spuiten.

Op plaatsen waar sprake is van stromend water deze dichten met KRIZTAL® Plug. Verder de gehele kim dichten met KRIZTAL® Barri. De reparatie geheel nawerken met KRIZTAL® 1 dik 1 mm aanbrengen met een blokkwast. Nadien de cement dekvloer weer aanhelen met cementdek. Nadat de kim geheel is gedicht zal ook het probleem met optrekkend vocht vanuit de kim opgelost zijn.

Kim geheel gedicht

 E. Doorvoeren

Doorvoer gedicht

Met doorvoeren worden alle buizen bedoeld welke dienen voor doorloop water, elektra, gas en dergelijke. Deze doorvoeren kunnen in oude kelders van gietijzer zijn.
In overige kelders veelal van kunststof. Deze doorvoerbuizen zijn tijdens de oplevering van de kelder al eens gedicht. Vaak is dit gedaan met een pasta op eboniet basis. Eboniet is een klei welke opzwelt in contact met water.

Echter wanneer deze pasta droog komt te staan, dan gaat de eboniet terug naar zijn oorspronkelijk volume. Bij lekkage op doorvoeren dient men deze materialen of andere gebruikte materialen er verdiept uit te halen tot een diepte van circa 50 mm. Ook rondom de doorvoer dient men het beton of steen verdiept uit te kappen. Daarna alles goed reinigen met schoon leidingwater. De doorvoer en de ruimte om de doorvoer heen nadien goed dichten met KRIZTAL® DVD.

KRIZTAL® DVD is een expanderende mortel welke zijn volume behoudt en hecht aan gietijzer en kunststoffen.
Nadien nawerken met KRIZTAL® 1. KRIZTAL® 1 circa 1 mm. dik aanbrengen met een blokkwast.

F. Condensvorming kelders

Ventilatie

Ventilatie in kelders is noodzakelijk. Deze ventilatie dient wel juist aangelegd te zijn, omdat anders de werking ervan niet afdoende zal zijn. Een juiste berekening hiervoor en een juiste aanleg is dan ook noodzaak. Wat veel voorkomt is, dat men de ventilatie heeft aangesloten op de kruipruimte. Dat is uit den boze. Een kruipruimte is altijd warmer en vochtiger dan een kelder. Het vocht uit de kruipruimte gaat dan de kelder in en zal daar op de muren condenseren. Wanneer het weer omslaat naar regen zal veelal de luchtvochtigheid in uw kelder omhoog gaan. Met als gevolg condensatie op de muren.
Ventilatie buizen uit laten komen op een spouwmuur is ook uit den boze, omdat een kelder met name zomers koeler is dan de binnenstromende lucht. Omdat lucht minder vocht kan bevatten naarmate ze verder afkoelt is een kelder gevoelig voor een teveel aan vocht in de lucht. Door een goede ventilatie kan de overlast van vocht grotendeels worden voorkomen. Het is zaak dat er tijdens de bouw voldoende aandacht aan de ventilatie wordt besteed. Gestreefd moet worden naar een gemiddelde luchtstroming van ± 10 liter/sec bij een doorvoer van 110 mm (35 – 40 m3/ uur). Wij adviseren om rechtstreeks van buiten naar binnen te ventileren en nooit via de kruipruimte.

Door middel van RLV metingen en temperatuur metingen, zowel binnen als buiten, kan men berekenen wat dit in de kelder op de wanden teweegbrengt.

Bij een niet goede ventilatie kan men in erge gevallen zelfs plassen water op de vloer krijgen en loopt het vocht langs de muren.
Deze condensatie is dan ook vocht van binnenuit en er is dan geen sprake van een lekke kelder.

Ventilatie in de kelder dient bij voorkeur diagonaal aangelegd te worden, waarbij de instromende lucht onderin de kelder plaatsvindt en de afvoer van de vervuilde lucht op de tegenoverliggende muur bovenin.

Voor een juiste ventilatie geldt dat dit nauwkeurig uitgerekend en opgesteld dient te worden. Alleen dan bereikt men het gewenste resultaat.
Voor een juiste diagnose bij condensatie problemen dient altijd een gedegen onderzoek plaats te vinden, omdat er meerdere factoren een rol spelen in deze complexe materie.

Copiewrite owner Sietse Wiersma